Monday, April 14, 2008

โรงแรมโฆษิต ฮิลล์


ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์ พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ต่อไปอีกประมาณ 221 กิโลเมตร ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร ใฃ้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง


โฆษิตฮิลล์ โรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐานสากลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอย่บนถนนสาย สระบุรี – หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข21) ห่างจากตัวเมือง 200 เมตร มีห้องพักหรูหราประเภทต่างๆ 143 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่สร้าง มา 2 ยุค คือ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีและสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมมีชื่อว่า "เพชรบุร" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร


รถโดยสารประจำทาง
บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถปรับอากาศ ชั้น 2 และรถธรรมดากรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก จากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ตั้งแต่เวลา 09.20-21.30 น. โทร. 936-3660, 936-3666 เพชรบูรณ์ โทร. (056) 721581 และมีบริษัทเอกชนบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 ในเส้นทางเดียวกัน ได้แก่ เพชรทัวร์ โทร. 936-3230 ที่เพชรบูรณ์ โทร. (056) 711195 และถิ่นสยามทัวร์ โทร. 513-9066, 513-9077 ที่เพชรบูรณ์ โทร. (056) 721913

บริการรับส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมือง
- จัดทัวร์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- บริการนวดแผนโบราณ (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์)
- ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ (ติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)
- เต้นแอโรบิค (ทุกวันอังคาร , พฤหัส , เสาร์ เวลา 16.30 - 17.30 น.)
- ปฏิบัติธรรม (ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 น.)
- สวนสุขภาพ
จัดการแสดง การแสดงพื้นเมือง
- ร้านค้าของที่ระลึก
- บริการเช่ารถ
- บริการส่งพัสดุ -ไปรษณีย์
- รปภ. 24 ชั่วโมง
- โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
- อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

สำหรับงานประชุมสัมนา ทุกห้องของทางโรงแรมฯ มีบริการจัดอุปกรณ์ที่ครบครันให้ เช่น โทรทัศน์ววงจรปิด , วีดีโอ , วีซีดี , LCD โอเวอร์-เฮด , ป้ายผ้าต้อนรับ พร้อมข้อความตกแต่งบนเวท

ำหรับงานแต่งงาน
มีบริการจัดอุปกรณ์ที่ครบครันให้ เช่น พวงมาลัยบ่าว-สาว 1 คู่ , สมุดอวยพรบ่าว-สาว 1 คู่ , กล่องรับซองบ่าว-สาว 1 กล่อง , โต๊ะเชิงเทียน , ห้อง Honeymoon Suite 1 ห้อง 1 คืน , พร้อมข้อความตกแต่งบนเวที และดอกไม้ประดับโต๊ะอาหาร และโต๊ะลงทะเบียน


ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์

จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ

No comments: